oxoweb829347

Chemicaliën in het drinkwater, er is geen gevaar voor de volksgezondheid?

In het drinkwater in Nederland worden chemicaliën, microplastics, medicijnresten, zware metalen en pesticiden gevonden. Volgens de overheid is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Hoe zit dit nu precies?

Het drinkwater wordt betrokken uit onze rivieren of uit grondwater. Hiervoor zijn diverse locaties. Per locatie is de kwaliteit van het drinkwater verschillend. Het water dat uit de rivieren is betrokken wordt gezuiverd in hele grote hoeveelheden. Namelijk de hoeveelheid van gemiddeld 120 liter per persoon per dag. Het is gezien de vervuiling van de rivieren en het grondwater enorm knap dat de drinkwater maatschappijen het in de huidige kwaliteit kunnen leveren. Maar het wordt steeds moeilijker.

De aarde is namelijk een gesloten systeem. Zolang wij giftige en niet afbreekbare stoffen blijven lozen raakt het water meer en meer vervuild. Het wordt steeds moeilijker om aan de norm te blijven voldoen en dat lukt ook regelmatig niet.

Nederland bevindt zich aan het eindpunt van de rivieren delta in Europa zit. Oftewel wij zijn min of meer het afvalputje van lozingen. Maar helaas wordt in Nederland ook geloosd in de rivieren. Regelmatig kan er geen water betrokken worden van de rivieren, omdat de kwaliteit te laag is.

Men zegt dat er inmiddels zo’n 100.000 stoffen zijn. Dat is overigens 10 keer zo veel als het RIVM meldt dat in het oppervlakte water wordt geloosd. Hiervan zijn 1562 zeer zorgwekkende stoffen (oftewel toxische belasting). Daarvan meten we op regelmatige basis 65 stoffen en kijken we of deze stoffen binnen de toelaatbare norm vallen. En als dat het geval is, dan zeggen de drinkwater maatschappijen dat we het beste drinkwater hebben van de hele wereld. Dit kunnen ze zeggen, vanuit hun monopolie positie, maar het is onjuist. Er zijn veel locaties in de wereld te vinden waar de waterkwaliteit aanzienlijk beter is dan in Nederland.

Het grote probleem begint al bij de regelgeving. De overheid moet aantonen dat geloosde chemicaliën schadelijk zijn voor de volksgezondheid in plaats dat de bedrijven die lozen moeten aantonen dat er geen negatief effect is van deze stoffen op het leven, en onze gezondheid. De overheid moet dus op de hoogte komen van de stoffen die in het water worden geloosd. Oftewel er kunnen stoffen in het water zitten, waarvan we nog geen meting gedaan hebben en ook niet weten wat de gevolgen zijn.

In Nederland wordt de norm vastgesteld, door onderzoeken naar de gevolgen van een stof op de gezondheid. Men weet niet wat de combinatie van de stoffen doet. De gevolgen voor de gezondheid van de cocktail van de diverse stoffen die in het drinkwater zit weet men niet.

Tot slot is ook de norm van de overheid discutabel. In 2018 heeft de European Food Safety Agency de Europese landen geadviseerd om de norm van de perfluor verbindingen zoals GenX en C8 met een factor 15 te verscherpen van 150 nanogram per liter naar 10 nanogram per liter. Nederland heeft als enige land deze norm niet overgenomen en hier een protest tegen aangediend. In 2019 heeft de EFSA na aanvullend onderzoek gesteld dat voor deze stoffen de stapelnorm gehanteerd dient te worden. Ook deze zaken zijn niet overgenomen. In metingen van Oasen van 2019 blijkt er in het drinkwater van Ridderker 20 nanogram GenX en 20 nanogram C8 in het water te zitten. Uit onze metingen uitgevoerd door het toxicologisch centrum VU Amsterdam blijkt in Papendrecht er 20 nanogram GenX en 10 nanogram C8 in het drinkwater te zitten. Oftewel we zitten ten op zichte van de norm van Europa (en overigens ook de norm in de VS) een factor 3 tot 4 erboven. Maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

Het RIVM heeft onlangs gepubliseerd een onderzoek, waaruit blijkt dat in het bloed van de Nederlander gemiddeld 2,5 keer te veel PFAS stoffen zitten. (GenX en C8 maakt hier ook deel van uit). Deze stoffen behoren tot de zogenaamde “For ever chemicals” en hebben aantoonbare schadelijke gevolgen voor gezondheid.

Al met al vinden wij dat de overheid niet kan stellen dat het drinkwater gezond is.

Wil je nu zuiver water hebben voor consumptie dan kun je het drinkwater aanvullend zuiveren met een Aquapeak. Deze haalt tussen de 95 en 99,9% van de onwenselijke stoffen uit het water. Het resultaat is ook nog eens lekker! Overheid en drinkwatermaatschappijen, zelfverantwoordelijkheid

Aquapeak, Echt zuiver water voor iedereen!Menu