oxoweb829347

De kwaliteit van ons drinkwater

Leidingwater in Nederland is van betere kwaliteit dan in vele andere landen, maar bevat -ondanks diverse vormen van filtering en zuivering- restanten van diverse stoffen. Van verscheidene stoffen weten we dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid, echter de concentraties vallen binnen de norm. Individueel binnen de norm, maar bij elkaar opgeteld vormen deze stoffen een onwenselijke 'cocktail'. Dit wordt ook wel combinatietoxiciteit genoemd.

Ons drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater (40%) of uit de grond (60% grondwater). Het is knap van onze drinkwatermaatschappijen om goede kwaliteit te leveren tegen een lage prijs.

Het RIVM geeft aan dat de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen in de helft van de gevallen niet voldoet aan de eisen. Het grondwater wordt vervuild door landbouw, rioleringen en oude bodemverontreinigingen. Het aantal chemische stoffen dat in het grondwater is aangetroffen is veel groter dan gemonitord wordt, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Het oppervlaktewater bevat medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes. De zuiveringsinstallaties die ons rioolwater zuiveren, zijn nog niet in staat om die chemische stoffen goed te verwijderen. Vandaar dat we deze stoffen in ons drinkwater terugvinden. Door lozing van niet afbreekbare stoffen en giftige stoffen neemt de vervuiling toe. Het wordt steeds moeilijker om het drinkwater schoon te houden.

GenX of C8 ook bekend als PFOA wordt op verschillende plaatsen in Nederland in het drinkwater aangetroffen. Volgens het RIVM vallen deze concentraties binnen de Nederlandse norm en hoeven we ons op dit vlak geen zorgen te maken. De "Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid" (EFSA) heeft echter de gevolgen van GenX voor de volksgezondheid onderzocht. De EFSA is tot de conclusie gekomen dat GenX en PFOA 15 keer giftiger is dan gedacht. Vervolgens is de Europese norm ten aanzien van de toegestane belasting van GenX in het drinkwater met een factor 10 aangescherpt. Nederlands drinkwater voldoet op diverse plaatsen niet aan deze norm. Nederland heeft een protest ingediend tegen deze normverzwaring. Het verwijderen van GenX uit het drinkwater is haast onmogelijk. De enige twee technieken die dit mogelijk maken zijn omgekeerde osmose en destilleren.

De normen waaraan leidingwater moet voldoen zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit. Voor 60 stoffen is daarin een norm vastgesteld. Er zijn echter wel 10.000 geregistreerde chemische stoffen. Hiervan zijn er 1554 zeer zorgwekkend. Kun je vaststellen dat ons drinkwater veilig is als er maar 60 van de 10.000 stoffen worden gemeten? En hoe zit het met de combinatie van stoffen?

In ons drinkwater zijn resten van 15 geneesmiddelen gevonden. Carbamazepine en de pijnstiller acetylsalicylzuur (van het welbekende ‘aspirientje’) komen het meest voor.

Microplastics worden ook gevonden in het drinkwater en zelfs in gebotteld bronwater.
Je kan natuurlijk bronwater in flessen kopen. Dan ben je zeker beter af. Echter uit een onderzoek van de state University of New York is gebleken  93% van de flessen bronwater microplastic plastic vezels bevatten. Plastic in het water veroorzaakt gezondheidsproblemen bij dieren en mensen.

Pim de Voogt hoogleraar Chemie aan de UVA zegt:
“Onderzoekers van het RIVM schrijven dat de concentraties van stoffen in drinkwater veilig zijn.
Maar ze zeggen er niet bij dat de kennis over sommige stoffen ontbreekt.”

Volgens De Voogt zijn van veel chemische stoffen de toxicologische gegevens niet of slechts deels openbaar. De onderzoekers hebben beperkt inzage in de lozingsvergunningen van de industrie. Hierdoor weten onderzoekers niet naar welke stoffen ze moeten zoeken om te ontdekken of ze eruit moeten worden gefilterd.

Hoe krijg ik goed water?

Volgens het drinkwaterbedrijf Oasen kun je met omgekeerde osmose het water zuiveren. Een Aquapeak waterzuiveringsapparaat beschikt over deze technologie waarmee microplastics, zware metalen, landbouwgiffen, medicijnresten en chemicalien zoals GenX uit het water te zuiveren zijn. Afhankelijk van de stof wordt tussen de 90% en 100% uit het water gefilterd. Plaats je een Aquapeak in je eigen keuken, dan heb je stromend zuiver water voor consumptie beschikbaar.

Bronnen voor meer informatie:

 • RIVM: “Zorg over kwaliteit van bronnen voor drinkwater”
 • RTL Nieuws: “Gevaarlijke chemische stof GenX vaker dan gedacht in drinkwater Zuid-Holland”
 • nu.nl: “Wereldwijd steeds meer plastic in drinkwater”
 • PFOA is vijftien keer giftiger dan gedacht
 • NRC: “Drinkwater veilig? Nee!”
 • NTvG: “Geneesmiddelen in de watercyclus”
 • nu.nl: “Nederlands drinkwater bevat meer geneesmiddelen dan nodig”
 • Oasen GenX - PFOA .
 • Microplastics in ons drinkwater
 • Onderzoek naar microplastics in bronwater flessen
 • Rapport over gebottled bronwater en microplastics
 • de-strijd-om-schoon-drinkwater-het-wordt-steeds-moeilijker
 • Chemische lozingvergunning zou niet verleend mogen worden
 • NOS: Rivm kwaliteit drinkwater onder de maat

Juliette Leger hoogleraar toxicologie aan de VU zegt:
“Er is weliswaar geen acuut risico, maar er is wel een mogelijk risico op langere termijn. Consumenten lopen dat risico onvrijwillig. Je kunt niet zeggen dat ons drinkwater helemaal goed is. We weten niet welke stoffen er allemaal in zitten. Volwassenen lopen weinig risico. Zij beschikken doorgaans over een goedwerkende lever en nieren, over een laag vet waarin giftige stoffen kunnen worden opgeslagen en over een betrouwbaar immuunsysteem. Maar dat hebben jonge kinderen veel minder.”

Menu